Národný geoportál

Priestorové informácie vo vašom webovom prehliadači

Národný geoportál sa momentálne pripravuje a intezívne pracujeme na jeho novom obsahu, funkciách a vzhľade. Bude poskytovať interaktívny prístupu k priestorovým informáciam vo forme máp, prípadne stiahnuteľných údajových sád (datasetov), ktoré sú či budú riadne sprístupnené poskytovateľmi v rámci NIPI.

Vývoj Národného geoportálu sa realizuje ako jedna z mnohých úloh v kontexte národného projektu Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS) ktorého prijímateľom je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a do riadnej prevádzky bude nasadený do konca roka 2022.

Ale čo teraz?


Kým nebude Národný geoportál na tejto lokalite v plnej prevádzke, odporúčame záujemcom navštíviť pôvodný Národný geoportál (SAŽP) http://gp.sazp.sk


Ďalšie Geoportály

Pôvodný Národný geoportál, momentálne je stále funkčnou webovou aplikáciou pre vyhľadávanie a zobrazovanie priestorových údajov v rámci NIPI, jeho obsah spravuje koordinátor NIPI (MŽPSR).

Národný geoportál (SAŽP) je prevádzkovaný od roku 2011, z technického a funkčného hľadiska je už veľmi zastaralý (nepodporované technológie, nedostatočná prístupunosť, nepodporuje mobilné zariadenia a mnoho ďalších problémov ...) preto bude do konca roka 2022 plne nahradený Národným geoportálom na tejto lokalite (geoportal.gov.sk).

Webové sídlo / aplikáciu prevádzkuje Slovenská agentúra životného prostredia.

Geoportál INSPIRE je centrálnym európskym prístupovým bodom k údajom poskytovaným členskými štátmi EÚ podľa smernice INSPIRE.

Web prevádzkuje Európska komisia.